בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לז

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לז

  

א [י, ב] בני יפת גומר ומגוג, אמר רבי שמואל בר אמי זו אפריקה, וגירמניא, ומדי ומקדוניא איסניא, ותוניה, תירס רבי סימון אמר זו פרס, רבנן אמרי תורקי, ובני גומר אשכנז וריפת ותוגרמא, אסייא, והדייף וגרמנייא, רבי ברכיה אמר גירמניקייא, ובני יון אלישה ותרשיש אלסיטרוס איטלייא דרדנייא, כתוב אחד אומר ודודנים וכתוב אחד אומר ורודנים, ר' סימון ורבי חנין, רבי סימון אמר דודנים שהם בני דודין של ישראל, רודנים שהן באים ורודין אותם, אמר רבי חנינא בשעה שישראל נתונים בעלייה אינון אמרין להון בני דודכן אנן ובשעה שהם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.