בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

  

א [מב, א] וירא יעקב כי יש שבר במצרים, (תהלים קמו) אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלהיו, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, (איוב יב) הן יהרוס ולא יבנה, משהרס הקדוש ברוך הוא עצתן של שבטים עוד לא נבנה, (שם /איוב י"ב/) יסגור על איש ולא יפתח, אלו עשרת השבטים שהיו נכנסין ויוצאין למצרים ולא היו יודעים שיוסף קיים וליעקב נתגלה שיוסף קיים, שנאמר וירא יעקב כי יש שבר במצרים, כי יש שבר זה הרעב, כי יש סבר זה השבע, כי יש שבר ויוסף הורד מצרימה, כי יש סבר ויוסף הוא השליט, כי יש שבר ועבדום וענו, כי יש סבר (בראשית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.