בעלי התוספות

בעלי התוספות

  

בעלי התוספות
תשובות בעלי התוספות כוללות מאה שלושים וחמש תשובות, של שלושים ותשעה מגדולי רבני אשכנז וצרפת, שחיו במאות ה - 11, ה - 12 וה - 13. רבנים אלו היו מבעלי התוספות המפורסמים. הם היו מנהיגי הדור וראשי קהילות של אשכנז וצרפת.