בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ו
[ו] כל הנותן מתנה ע"ת וכו'. בספר מ"צ סי' מ"ג בראובן היה משודך עם לאה ובא שמעון וקדשה והביא ראובן ב' עדים בני אחיות שקדשה קודם ושוב גרשה שמעון ע"מ שתתקדש לראובן אחר צ"א יום וקדשה ראובן בתוך הצ"א יום כתב הרב שיגרשנה ואח"כ יקדשנה וק' למה צריך לגרשה ודוק בתשו' מהרא"ש ז"ל סי' קי"ח בנותן מתנה לחברו והתנה ע"מ שלא תמכרנו ועבר ומכרו אם המכר בטל והמתנה קיימת או נתבטלה המתנה כיון שעבר ומכר דאותו מחלוקת שייך כאן:

הלכה יג
[יג] נתן מתנה לאשה ע"מ שאין לבעלה רשות בה וכו'. כתב ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.