בני דוד הלכות אבל פרק ו

בני דוד הלכות אבל פרק ו

  


הלכה א
[א] מד"ס וכו' שלשים יום וכו'. אבל שחל ל' יום בשבת אם יכול להסתפר יום ה' עיין בכרם שלמה דמתיר והרב חסדאי הכהן ז"ל בתשובותיו סי' מגמגם בזה ועיין בס' כנ"ה בי"ד: