בן ידיד

בן ידיד

  
בן ידיד
רבי ידידיה שמואל טאריקה - נפטר בערך בשנת תקמ"ו (1786).
רבי ידידיה שמואל טאריקה קיבל תורה מפי רבה הגדול של רודיס רבי משה ישראל מחבר הספר הנודע שו"ת "משאת משה" ומחתן רבו מהר"מ קריספין. בספר שלפנינו כמה חילופי תשובות בין רבי ידידיה לבין רבו הגדול וכן עם בני רבו רבי אברהם בעל "בית אברהם" ורבי אליהו מחבר שו"ת "קול אליהו". לימים נתעלה רבי ידידיה והיה לריש מתא דרודוס וכמסורת רבו גם בימיו היתה רודוס לתל תלפיות לרבים שהריצו אליו את שאלותיהם. מלבד חיבורו על הרמב"ם נדפסו ממנו הספרים "חלקו
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.