בן ידיד הלכות זכיה ומתנה פרק ו

בן ידיד הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן אם היו הדברים וכו'. בשליש אחרון לחודש אייר משנתינו התצ"ז.
שאלה ראובן שידך את בת יעקב ופסק יעקב לתת לחתנו בכניסתו לחופה עם בתו אלף אריות בעין בתורת קונטאנטי ואחר קצת ימים אחר השידוכין בא ראובן לתבוע מחמיו יעקב שיקדים בנתינת האלף כסף אריות שרוצה להתעסק ולהרויח בהם לעצמו וכן עשה יעקב חמיו ונתן ביד ראובן חתנו האלף אריות בלי שום עכוב ויהי היום נתבטלו השידוכין מפאת המשדך כי לא חפץ בבת יעקב והחזיר ראובן החתן האלף אריות לחמיו וחמיו תובע ממנו אף מה שהרויח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.