בן הרמה הלכות אישות פרק כד

בן הרמה הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יא
[יא] ואלו הם הדברים וכו' או ששמשה מטתו והיא נדה וכו'. הנה נא הודעתי ה'ן כתיב כאן איך היה כתוב אצלי מזה שנים רבות מש' התק"ץ ליצירה ע"ע המאורע הרע אשר אירע לרחימא דנפשאי ה"ה כמוהרש"א ז"ל נין ונכד לעט"ר מ"מ מוה"ר המופלא כמוהרד"א זצוק"ל (בע"ס תהלה לדוד וס' עיני דוד) ע"ד ההיא אחתא מרים דנפל ליה בחולקיה על שהייתה עוברת ע"ד משה ויאודית מילי דאוריי' ודרבנן ולהכשילו באיסור שמוש נדה ודברים אשר לא יאותה לבנות ישרא' להיות מעבדן הכי בהתר ויפוי כח לפו"ד למר שמואל הנז' ז"ל להוציאה מתחתיו בגט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.