בן אריה הלכות גירושין פרק ט

בן אריה הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה ט
[ט] במגיד משנה: ופי' הרב אלפס בתשובה וליחוש כו'. נ"ב סי' ל"ב ע"ש: