בן אריה הלכות ביכורים פרק ד

בן אריה הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה יז
[יז] אנשי מקום פלוני באתם בשלום. נ"ב במשנה איתא לשלום ע' סוף ברכות: