בן איש חי שנה שניה פרשת אמור

בן איש חי שנה שניה פרשת אמור

  

רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. נ"ל בס"ד הכונה אפילו אדם הדיוט שביזה אותך וחטא לך אתה תקדים לעשות שלום עמו, אע"פ שהוא לא בא לבקש ממך מחילה, וכמו שעשה רב עם אותו טבח כנז' בסוף הגמרא דיומא, ולז"א אתה תקדים בשלום כל אדם, כל דייקא, אע"פ שהוא הדיוט, אך כפי הטבע קשה עליך דבר זה לעשותו אא"כ יהיה בך מדת הענוה והשפלות בתכלית, ולכן אני מיעצך שתהיה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים, כלומר תמיד תסתכל באותם הגדולים כדי שתמצא עצמך חסר, ובזה תוכל ליסד בלבך מד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.