במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח

במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח

  

פרשת קרח 
א [טז, א] ויקח קרח בן יצהר בן קהת וגו', הה"ד (משלי יח) אח נפשע מקרית עז זה קרח שחלק כנגד משה ומרד וירד מן כבוד שהיה בידו ואין נפשע אלא מרידה כמד"א (מלכים ב' ג') מלך מואב פשע בי, ומדינים כבריח ארמון שהעלית הארץ בריחיה בעדו ארמון שחלק על משה ועל המקום.
ב ויקח אין ויקח אלא משיכת הדברים רכים שנמשכו כל גדולי ישראל והסנהדראות אחריו, במשה הוא אומר ויקח משה ואהרן את האנשים האלה וכן קח את אהרן ואת בניו אתו וכן הוא אומר (הושע יד) קחו עמכם דברים וכן (בראשית יב) ותקח האשה בית פרעה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.