במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

  

א [ז, מח] ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, הה"ד (תהלים ס) לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקי תנינן תמן ג' מלכים ד' הדיוטות אין להם חלק לעוה"ב ג' מלכים ירבעם ואחאב ומנשה ר' יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעוה"ב שנא' (ד"ה =דברי הימים= ב לג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתנו וישיבהו ירושלים למלכותו, אמרו למלכותו השיבו ולא השיבו לחיי העוה"ב, ד' הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגיחזי מי מנאן אמר רב אנשי כנסת הגדולה מנאום, אמר רב יהודה אמר שמואל בקשו לצרף את שלמה עמהם ובא דמות די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.