במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

  

א [ז, יב] ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון וגו', הה"ד (תהלים נא) הטיבה ברצונך את ציון וגו' אז תחפוץ זבחי צדק וגו' לפי שבמדבר בהקמת המשכן הקריבו לחנוכת המזבח קמעא כמה דתימא קרבנו קערת כסף וגו' כף אחת וגו' פר אחד וגו' שעיר עזים וגו' ולזבח השלמים וגו' הרי כל הקרבן למה הדבר דומה למלך שיצא לדרך והיו מביאים לפניו סעודה לפי הדרך ולפי הפונדק אמר להם המלך כך אתם מכבדים לי וכך אתם נותנים לי איני מלך ואיני שולט במלכות אמרו לו אדונינו בדרך אנחנו ולפי הדרך ולפי הפונדק הכנסנו לך כשתכנס למדינה ותכנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.