במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

  

א [ה, ו] איש או אשה כי יעשו מכל חטאת וגו', רבי אבהו אומר (הושע יד) ישובו יושבי בצלו אלו הגרים שהם באים וחסים בצלו של הקב"ה יחיו דגן בתלמוד יפרחו כגפן באגדה זכרו כיין לבנון אמר הקב"ה חביב עלי שמותן של גרים כיין נסך שהוא מתנסך על גבי המזבח ולמה הוא קורא אותו לבנון שמלבין עונותיהם של ישראל כשלג שנאמר (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים וגו' ר"ש בן יוחאי אומר שכל הלבבות שמחים בו הה"ד (תהלים מח) יפה נוף משוש כל הארץ ורבנן אמרי על שם (מ"א =מלכים א'= ט) והיו עיני ולבי שם כל הימים ד"א יחיו דגן יעשו עיק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.