במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

  

פרשת בלק 
א [כב, ב] וירא בלק בן צפור, זש"ה =זה שאמר הכתוב= (דברים לב) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט לא הניח הקב"ה לעובדי כוכבים פתחון פה לע"ל לומר שאתה רחקתנו, מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל כך העמיד לעובדי כוכבים, העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ וכן עשה לנ"נ =לנבוכד נצר=, זה בנה בהמ"ק =בית המקדש= ואמר כמה רננות ותחנונים וזה החריבו וחרף וגדף ואמר (ישעיה יד) אעלה על במתי עב, נתן לדוד עושר ולקח הבית לשמו ונתן להמן עושר ולקח אומה שלימה לטובחה, כל גדולה שנטלו יש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.