בית יוסף להבה שמות פרשת שמות פרק ה

בית יוסף להבה שמות פרשת שמות פרק ה

  

(כב) וישב משה אל ה' ויאמר למה הרעות.
נ"ל הענין הוא כך, כיון שהקב"ה לא אמר לו הקושי השעבוד, וכאשר הכביד פרעה על ישראל העבודה, וישראל אמרו ירא ה' וישפוט, חשב משה שמא הוא גרם מחמת חסרון איזה דבר, שמא מחמת חסרון כוונה על כן הרע לעם הזה. וזה שאמר למה הרעות לעם הזה, ובמה הרע, למה זה שלחתני. וזש"כ רש"י קובל אני על אשר שלחתני. על כן אמר כי מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה, ואני גרם זאת, והצל לא הצלת כי עתה אינם צועקים לה', כי אמרו אני גרם שהרע להם. ואמר לו הקב"ה עתה תראה אשר אעשה לפרעה, אעפ"י שלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.