בינה לעיתים

בינה לעיתים

  
בינה לעיתים
רבי יהונתן אייבשיץ - נולד בשנת תנ"ו (1696), נפטר בשנת תקכ"ד (1764). פרשת חייו של רבי יהונתן אייבשיץ נודעת לרבים לכן יכתבו תאריכים עיקריים בחייו. נולד בערך בשנת תנ"ו (1696) לאביו רבי נתן נטע שהיה נין ונכד לבעל "מגלה עמוקות". בשנת תס"ז (1707) החל אביו לכהן כרב בעיר אייבשיץ ומכאן הכינוי שנוסף לשמו, שנה לאחר מכן נפטר עליו אביו והוא גלה למקום תורה לישיבתו של מהר"ם אייזנשטט בעל "פנים מאירות" שהיתה בעיר פרוסטיץ הסמוכה לעיירה אייבשיץ. לימים עתיד רבו זה לפאר את שם תלמידו שאיתעביד לאילנא
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.