בינה לעיתים דרוש עג

בינה לעיתים דרוש עג

  

דרוש שני להספד על הרב כמהור"ר יעקב לבית הלוי זלה"ה - יום ש"ק פרשת בהר סיני השצ"ו, בק"ק ת"ת, יע"א
פרק היה קורא [ברכות יז א]:
אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו; גדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחכמתו [קהלת ז, א]: "טוב שם משמן טוב".
ממה שיבלבל דעת הרופא, וישאר נבוך ברפואת החולה, הוא, כאשר ימצאו בו חלאים מתנגדים זה לזה, מסיבות הפכיות. כאלו תאמר: חולשת האצטומכא, שמונעת פעולת העיכול על האופן הראוי, שזה בא מסיבת קרירות; ומצד אחר יכיר איזה חול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.