בינה לעיתים דרוש סט

בינה לעיתים דרוש סט

  

דרוש שני לצדקה לנדבת הלבשת התלמידים - משנה קחו בידכם וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם [בראשית מג, יב]
פרק השותפין [ב"ב י: ע"י]:
אמר ר' אבהו: שאלו לשלמה בן - דוד: עד היכן כוחה של צדקה? אמר להם: צאו וראו מה פירש אבא: "פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד" [תהלים קיב, ט]. רבא אמר מהכא: "הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו ניתן, מימיו נאמנים" [ישעיהו לג, טז] - מה טעם "הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו"? משום ד"לחמו ניתן, מימיו נאמנים".
מהטע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.