בינה לעיתים דרוש סה

בינה לעיתים דרוש סה

  

דרוש שני על תועלת השתיקה
פרק יש בערכין [ערכין טו ב]:
אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: מאי דכתיב [תהלים קכ, ג]: "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? "- אמר הקדוש - ברוך - הוא ללשון: כל איבריו של אדם זקופין, ואתה מוטל; כל איבריו של אדם מבחוץ, ואתה מבפנים; ולא עוד, אלא שהיקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר - "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? "
לבב אנוש יחרד ויתר ממקומו, בהתאמת לו כי הוא, יתברך, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט חרוץ ודין נחוץ לפעולות אדם בלבד, במה שבא לידי מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.