בינה לעיתים דרוש סד

בינה לעיתים דרוש סד

  

דרוש ראשון על תועלת השתיקה
בתרא, פרק גט פשוט [ב"ב קסה א]:
אמר רב יהודה אמר רב: רובן בגזל, ומיעוטן בעריות, והכל בלשון הרע. לשון הרע - סלקא דעתך? אלא: באבק לשון הרע.
החסיד האלהי, בעל "חובות הלבבות", ז"ל, ברצותו להמציא דרך נכונה להביא בה האדם אל הפרישות כפי מה שיאות, בחושים הגופניים ובאיברים הנראים, כתב בפרק ה' מאותו השער [שער הפרישות], שיתחיל בראשונה לאסור הלשון ולבלום השפתיים, עד שתהיה הנעת האיבר הכבד שבאיברים יותר קלה מהנעת הלשון, להיות הלשון מהיר בתנועתו, וחטאיו רבים מכולם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.