בינה לעיתים דרוש נ

בינה לעיתים דרוש נ

  

דרוש שני ל"שבת איכה" - יוסף עליכם ככם אלף פעמים [דברים א, יא]
מדרש רבה [ד"ר א, יג]:
"ה' אלהיכם הרבה אתכם" וגו' [דברים א, י]. למה בירך אותם ככוכבים? מה הכוכבים הללו, מעלות על גבי מעלות - כך הם ישראל, מעלות על גבי מעלות. מה הכוכבים הללו, אין להם חקר ולא מנין - כך ישראל, אין להם חקר ולא מנין. מה הכוכבים שליטין מסוף העולם ועד סופו - כך ישראל. אמר לפניו: רבש"ע, למה לא המשלת את בניך כחמה וכלבנה, שהם גדולים מכוכבים? א"ל הקב"ה: חייך, חמה ולבנה יש להם בושה לעתיד לבוא, מנין? דכתיב [ישעיהו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.