בינה לעיתים דרוש נג

בינה לעיתים דרוש נג

  

דרוש שני ל"שבת נחמו" - הראית לדעת כי ה' הוא האלקים [דברים ד, לה]
מדרש איכה [ה, יט]:
"על הר ציון ששמם" [איכה ה, יח]. וכבר היה רבי אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל ורבי יהושע ורבי עקיבא נכנסין לרומי, ושמעו קול המונה של רומי מפיטליינוש מאה ועשרים מיל. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: עקיבא, אנו בוכים ואתה משחק? אמר להם: ואתם, למה בכיתם? אמרו לו: לא נבכה? שהגויים להוון משתחוים לעצביהון, ויושבים בטח ושאנן ושלוה; ובית הדום רגלי אלהינו היה לשריפת אש ומדור לחיות השדה, ולא נבכה? אמר לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.