בינה לעיתים דרוש נב

בינה לעיתים דרוש נב

  

דרוש ראשון לשבת נחמו - הדברים האלה באחרית הימים ושבת [דברים ד, ל]
פרק אין עומדין [ברכות לב ב]:
"ותאמר ציון: עזבני ה', וה' שכחני" [ישעיהו מט, יד]. אמר לה הקב"ה: בתי, שנים עשרה מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלושים לגיון וכו', וכולן לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת: עזבתני ושכחתני!
המצאה הלציית היתה לראשונים, ז"ל, בתת התקשרות לשבע דנחמתא שאנו מפטירין באלו השבתות, שהוא כעין ויכוח בין הקב"ה וישראל והנביאים, באופן הנחמה על ידי מי תהי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.