בינה לעיתים דרוש נא

בינה לעיתים דרוש נא

  

דרוש שלישי ל"שבת איכה" - לא אוכל לבדי שאת [דברים א, ט]
איכה רבתי [א, לג]:
"כי ה' הוגה על רוב פשעיה" [איכה א, ה] - יכול על מגן? תלמוד לומר: "על רוב פשעיה".
גברה כל כך החולשה בהרכבת מזגנו הטבעי, וקצר מצע שכלנו הקטן, עד גדר שהקלה שבסיבות תספיק לסבב את הטבע מלעמוד על קו בריאותו, ולמנוע את השכל מהשיג די מושכלויות; וזה וזה לא יוכלו לעמוד על משמרת קיומם, אם לא בחסד אל המקיים ושומר כל הדברים.
ורוענו הנאמן, משה רבינו, ע"ה, מאהבתו את עם בני ישראל, בהיות כל ישעו וכל חפץ לראות התמד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.