בינה לעיתים דרוש מט

בינה לעיתים דרוש מט

  

דרוש ל"שבת איכה" - רב לכם שבת בהר הזה [דברים א, ו]
ילקוט [יל"ש ח"ב, תתרמג]:
"השיבנו ה' אליך ונשובה" [איכה ה, כא] - עתיד הקב"ה להפוך תשעה באב לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ולבנות הוא בעצמו את ירושלים ולקבץ גלויות ישראל, שנאמר [תהלים קמז, ב]: "בונה ירושלים ה', נדחי ישראל יכנס".
התמיהה על הדברים, מורה על עצם ההפלגה בעניניהם; כי לא יתפלא האדם מהדברים הקלים וקטני הערך, רק על הגדולים והעצומים היוצאים מן המורגל. ומכאן היה, שהדברים אשר יתפלא האדם עליהם, יתקיימו ויישארו רשומים בזיכרון ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.