בינה לעיתים דרוש מח

בינה לעיתים דרוש מח

  

דרוש ל"שבת שמעו" - נקום נקמת בני ישראל [במדבר לא, ב]
פרק חלק [סנהדרין צח א]
אמר רבי יוחנן: אם ראית דור שמתמעט והולך - חכה לו, שנאמר [ש"ב כב, כח]: ואת עם עני תושיע וגו'.
קיום הדברים בשמירת התמדתם, הוא יותר חשוב ויקר מעיקר תחילת קניינם. ודבר זה הוא כולל לכל מה שיהיה לאדם - הן לטוב, הן להפכו. כי אם באנו לראות בקניין ההצלחות הזמניות - הלוא ראינו, בראשית ברכת הכהנים אמר [במדבר ו, כד]: "יברכך ה' וישמרך", ובא להם, ז"ל [במ"ר יא, ה], הפירוש: עם הברכה, שמירה - כי מבלי השמירה וההתמדה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.