בינה לעיתים דרוש מו

בינה לעיתים דרוש מו

  

דרוש חמישי לשבועות, יום ב' - חג שבועות לה' אלוקיך - מסת נדבת ידך [דברים טז, י]
מדרש שוחר טוב [קג]:
"עושה צדקות - ה'" [תהלים קג, ו]. רבי יצחק אמר: הכל בריבוי; הצדקות בריבוי - "עושה צדקות ה'"; הסליחה בריבוי - "ואל אלהינו, כי ירבה לסלוח" [ישעיהו נה, ז]; הפדות בריבוי - "והרבה עמו פדות" [תהלים קל, ז].
כשנעמיק העיון בהפלגת חסדיו, יתברך, לעם סגולתו, בתת להם התורה ומצוותיו כהיום הזה, להנחיל אוהביו האושר הנצחיי, נמצא, היות בייחוד חסד עצמי ומהיקרים שבהם, מה שהסכים בחכמתו הנפלאה ובגודל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.