בינה לעיתים דרוש מה

בינה לעיתים דרוש מה

  

דרוש רביעי לחג השבועות - קול השופר הולך וחזק מאוד [שמות יט, יט]
ירושלמי, פרק כשם שהמים [סוטה, סוף פ"ה]:
משה כתב חמישה ספרי תורה, וחזר וכתב פרשת בלק ופרשת בלעם, וכתב ספרו של איוב.
כל פרטי הדברים, אשר נמצאו ונזכרו במעמד הקדוש והנבחר, היו ענינים נפלאים, מיוסדים על כוונות עמוקות ועליונות, לא יהרוס השכל האנושי להעלות על דעתו יבוא עד תכונת השגתם באמיתות. אך לא בעבור זה יתרשל בהחלט מלהשתדל לחקור ולדרוש בהם, כפי מה שיוכל במה שהורשה, אם יוכל לדעת איזה מהתכליות אשר היו שם.
וכדברי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.