בינה לעיתים דרוש מד

בינה לעיתים דרוש מד

  

דרוש ליום שבת - קודש, שני לחג השבועות - עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה [דברים טז, יב]
נשא רבה [במ"ר י, כא]:
"מיין ושכר יזיר" וגו' [במדבר ו, ג] - הדא הוא דכתיב [ישעיהו ה, כב - כג]: "הוי, גיבורים לשתות יין וגו', מצדיקי רשע עקב שוחד" וגו'. תמן כתיב [קהלת י, יז]: "אשריך ארץ, שמלכך בן - חורים" - אימתי הארץ ב"אשרי"? בזמן שמלכה עוסק בתורה, שנאמר [שמות לב, טז]: "והלוחות, מעשה אלהים המה, והמכתב, מכתב אלהים הוא, חרות על הלוחות" - אל תקרי: "חרות", אלא: חירות; שאין לך בן - חורין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.