בינה לעיתים דרוש י

בינה לעיתים דרוש י

  

דרוש שלישי לשבת תשובה - אשר אז נתקבצו בעירנו בעוונותינו מלחמה ורעב וחולאים רעים, "ה' אלהיך ההולך לפניך הוא יהיה עמך"
נדרים, פרק ואלו מותרים [כ א]:
תניא: "ובעבור תהיה יראתו על פניכם" [שמות כ, יז] - זו הבושה; "לבלתי תחטאו" - מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אמרו: סימן יפה לאדם שהוא ביישן. אחרים אומרים: כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא; וכל שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.
מעיקר פרטי החיוב אצל הרופא המבקר את החולה הוא להתווכח ולגלות דעתו על אותו החולי בארבע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.