בינה לעיתים דרוש יג

בינה לעיתים דרוש יג

  

דרוש ששי לשבת תשובה - כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים [דברים לב, מז]
פרק תפילת השחר [ברכות כח ב]:
תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם: היזהרו בכבוד חבריכם; ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי - חכמים; וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא.
תל שכל פיות בני ישראל פונים אליו בבקשתם ותפילתם בימים הנוראים האלה, הוא שאלת החיים. ועל קוטב זה סובב הולך עיקר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.