בינה לעיתים דרוש יא

בינה לעיתים דרוש יא

  

דרוש רביעי לשבת תשובה - שם ה' אקרא
קהלת רבתי [ז, ג - ד]:
תנא: שלושה שמות נקראו לאדם הזה; אחד - שקראו לו אביו ואמו; ואחד - שקראו לו אחרים; ואחד - שקראו לו בספר תולדות ברייתו. רבי פנחס אמר: אדם חביב בשמו, ואיני יודע באיזה מהן; בא שלמה ופירש [קהלת ז, א]: "טוב שם משמן טוב".
לכל הדברים אשר במציאות הוקבעו שמות מיוחדים, איש לא נעדר מליקרא בשם פרטי המורה כמעט על מהותו וגדרו; לא יתואר כשהוא הסכמיי בלבד, מבלי התייחסות עצמי על הדבר ההוא. וכבר שובח על זה אדם הראשון, ביתרון הכשר חכמה על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.