בינה לעיתים דרוש ט

בינה לעיתים דרוש ט

  

דרוש שני לשבת תשובה - השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם [איכה ה, כא]
בראשית רבה, פרשה כ"ב [כ]:
"ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך? "וגו' [בראשית ד, ט - י] - משל לאיפרכוס שהיה מהלך באמצע פלטיא. מצא הרוג, ואחד עומד על גביו. אמר לו: מי הרגו? אמר לו: אנא בעי ליה גבך, ואת בעי ליה גבי? אמר לו: לא אמרת כלום! משל לאחד שנכנס לגינה ולקט תותים ואכל, והיה בעל הגינה רץ אחריו, אמר לו: מה בידך? אמר לו: אין בידי כלום. אמר לו: והרי ידיך מלוכלכות! כך אמר לו קין להקדוש - ברוך - הוא: "השומר אחי אנוכי? ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.