בינה לעיתים דרוש טו

בינה לעיתים דרוש טו

  

דרוש שני ליום ראשון של סוכות - פרי עץ הדר כפות תמרים [ויקרא כג, מ]
בראשית רבה [סג, י]:
"ויצא הראשון אדמוני" [בראשית כה, כה]. אמר רבי חגי בשם רבי יצחק: בזכות "ולקחתם לכם ביום הראשון" [ויקרא כג, מ] - אני נגלה לכם ראשון, שנאמר [ישעיהו מד, ו]: "אני ראשון ואני אחרון"; ופורע לכם מן הראשון, זה עשו, דכתיב: "ויצא הראשון אדמוני"; ובונה לכם ראשון, זה בית המקדש, דכתיב ביה [ירמיהו יז, יב]: "מרום מראשון"; ואביא לכם ראשון, זה מלך המשיח, דכתיב ביה [ישעיהו מא, כז]: "ראשון לציון הנה הינם".
מס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.