בינה לעיתים דרוש ז

בינה לעיתים דרוש ז

  

דרוש לראש השנה שחל להיות בשבת
פסיקתא דרב כהנא [כה]:
"וה' נתן קולו לפני חילו" [יואל ב, יא] - בראש השנה; "כי רב מאד מחנהו" - אלו ישראל; "כי עצום עושה דברו" - שהוא מעצים כוחן של צדיקים לעשות רצונו; "כי גדול יום ה'" - יום הכיפורים; "ונורא מאוד ומי יכילנו" - שלושה ספרים נפתחים וכו'.
ניתן השכל במין האנושי מאת מקור החכמה ובעל הרחמים, יתברך שמו, והשפיעו בכח גדול וביד חזקה כל כך, עד כי מלאו ליבו, פעמים רבות, להמציא המצאות מלאכותיות, יתדמו אל פעולות הטבע; וגם מה שיחסר בו הכוח הטבעי, א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.