בינה לעיתים דרוש ו

בינה לעיתים דרוש ו

  

דרוש שלישי ליום ב' של ר"ה
היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו, כרחם אב על בנים. אם כעבדים, עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו, קדוש.
כמו שקיום הגוף והעמדתו אינו אלא על ידי המאכל והמזון, כן המין האנושי והעולם כולו אי אפשר להתקיים מבלי התשובה בכל פרטיה. והוא מבואר ופשוט, כי כאשר תחסר אל הגוף פרוסת לחם ודי סיפוק מזונו, הרי הוא מת מוטל ברעב.
כדברי המשורר, ע"ה [תהלים קז, ה]:
רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף.
ונתכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.