בינה לעיתים דרוש ה

בינה לעיתים דרוש ה

  

דרוש שני ליום שני דר"ה - ה' יראה אשר יאמר היום [בראשית כב, יד]
תנחומא בראשית [וירא, כג]:
"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים, ויאמר: אברהם, אברהם! "[בראשית כב, יא] - למה שתי פעמים? שהיה ממהר והולך לשחטו. "ויאמר: אל תשלח ידך אל הנער" [שם, יב] - אמר לו: מי אתה? אמר לו: מלאך. אמר לו: כשאמר לי "קח נא את בנך", הקדוש - ברוך - הוא בעצמו אמר לי; ועכשיו, אם הוא מבקש, הוא יאמר לי. מיד "ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית" [שם, טו] - שלא רצה לקבל מן הראשון.
אחד מיוחד שבעשרה טעמים אשר נאמרו במצות היום ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.