בינה לעיתים דרוש ד

בינה לעיתים דרוש ד

  

דרוש ראשון ליום שני של ר"ה, על נדבת עיר קדשנו ותפארתנו תוב"ב - שנת הנוגע בכם נוגע בבבת עינו לפ"ק
המקום ההוא ה' יראה [בראשית כב, יד]
פרק יום הכפורים [יומא פו ב]
אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם, שנאמר [יחזקאל יח, כח]: "חיו יחיה".
מכמה וכמה פנים ואופנים שונים מצאנו ראינו, היה חפצו ורצונו, יתברך, שכל איזה ראשית והתחלת דבר - מה יהיה לחלקו, ואליו לבדו יתייחד, למען הכל ישועבד לעבודתו בעיקר ומיטב עניינו, שהוא ההתחלה, כי משם ואילך אין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.