ביאור חדש מספיק הלכות דעות פרק א

ביאור חדש מספיק הלכות דעות פרק א

  

הלכה א
[א] דיעות הרבה וכו'. והם באו מתכונות הנפש ומהם יתחייבו הפעולות רבות: יש כו' כועס תמיד, וע"ז אמר החכם כעס בחיק כסילים ינוח, ר"ל בחיק כסילי' יש לו מנוח' ושם משכן זבול לו. וזהו הקצה הראשון והקצה האחרון העדר הרגשה חרפה ובוז ואינו כועס כלל, וכמו כן גאוה וקצה האחרו' שפל רוח ביותר וכן השאר שהזכיר בכאן רבי'. ומ"ש רבי' וכילי ושוע נרא' לכאור' שהן עצמן מ"ש קודם יש שהוא מסגף כו' ויש שהוא מאבד כו', אבל באמת הוא שני דברי' התם הוא אבוד ממון או סיגוף, וכאן אינו אלא נדיבות לתת לבני אדם ואין זה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.