ביאור חדש מספיק הלכות ברכות פרק ז

ביאור חדש מספיק הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] מנהגות רבות וכו'. וזו היא מנהג ותיקין, ועמ"ש ברפי"ג מה' תפלה. ומ"ש רבי' וכולן ד"א, עמ"ש פ"ה היל' י' מה"ד ותדע: ואלו הן כשנכנסין וכו'. ברכות ד' מ"ו ב' א"ל ריש גלות' לר' ששת אע"ג דרבנן קשישי אתון פרסאי בצרכי סעוד' בקיאי מינייכו, בזמן כו' ובזמן כו' א"ל וכי בעי כו' א"ל שאני פרסאי דמחוי לי' במחוג, וע' על כל זה ברש"י שם. מי"ר מהיכן מתחילין א"ל מן הגדול ופרש"י ר' ששת קא"ל לר"ג מהיכן מתחילין פרסיי' מי"ר, א"ל מן הגדול ישב כו' א"ל לאלתר מייתו תכא קמי' ופרש"י שולחן שלו מביאין מיד לפני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.