ארעא דרבנן הקדמה

ארעא דרבנן הקדמה

  

אמר אס'ף המזכי'ר והוא הצעיר, כי יפלא בעיני כל חוזה מזה בן מזה יחם לבבו לאמר על מה זה ועל מה זה האיש הלזה דל ורזה נפשו אותה ויעשה כתוב זאת זכרון בספר, מ'ה זאת עשית לנו לשנו'ת את הידוע בשגם פה לא עשית מאומה, פי המדבר ההשב אשי'ב ואעשה חורפי דבר, גם אנכי ידעתי דלא חכימא אנא, ולא חוזאה במושב זקנים רבנן תקיפי ועלימו תטוף מלתי, לא לכם אני עושה להנתן דת, כי ירא אנכי פן תשרפוני אתון נורא יקידתא, ומה יתן ומה יוסיף זה לפום רבנן כל שה'ן בו בפותח'ת, והשבתי ידי על הצעירים תלמידי ודרדקי דבי רב, להם לבדם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.