אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אייר

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אייר

  

 אייר. החודש השני למספר החדשים1.
 הפרקים:
א. הקביעות;
ב. השם;
ג. דיני החודש.
 א. הקביעות. ראש חודש אייר הוא שני ימים: ביום שלשים לניסן ולמחרתו, שהוא הראשון באייר, שחודש ניסן לעולם מלא2. אייר לעולם חסר, בן כ"ט יום3. בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה4, היו יכולים לפי הצורך לעשות אייר מלא. יש מהתנאים שסוברים שבשנת יציאת מצרים עיברוהו לאייר5. הימים שאפשר לחול בהם הראשון לאייר, בזמן הזה שהקביעות על פי חשבון, הם: ב' ג' ה' ז'6.
 בזמן שבית המקדש היה קיים היו שלוחי בית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.