אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איום

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איום

  

 איום. בית דין מטילים אימה על אדם שלא יאמר שקר ושיאמר אמת.
 הפרקים:
א. על עדים;
ב. על הנשבע;
ג. על סוטה.
 א. על עדים. האיום משתנה בתוכנו לפי סוגי העדים: עדי ממונות, עדי נפשות, ועדי קדוש-החודש*.
 מאיימים על עדי ממונות1 בפני הכל2, שלא יעידו עדות שקר. יש מהאמוראים שאמרו שמאיימים עליהם בפורענות שעדי שקר גורמים לעולם, שבעון זה הגשמים נעצרים ורעב בא לעולם, שנאמר3: נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר4, או שדבר בא לעולם, שנאמר5: מפץ וחרב וחץ שנון איש עונה ברעהו עד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.