אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איבה

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איבה

  

 איבה. איבה בין אדם לאדם, שלמניעתה תקנו חכמים תקנות ידועות.
 הפרקים:
א. בין בעל לאשתו;
ב. בין אב לבניו;
ג. בין אדם לחברו;
ד. בין ישראל לנכרי.
 א. בין בעל לאשתו. כמה תקנות תקנו חכמים לזכות הבעל כדי למנוע איבה בינו לבין אשתו. מעשי ידיה של אשתו לבעלה, שכיון שחייב במזונותיה, תקנו לו כנגדם מעשי ידיה משום איבה1, ולפיכך אם אמרה: איני ניזונית ואיני עושה, שומעים לה ואין כופים אותה2. וכן מציאת האשה לבעלה מפני האיבה3. ונחלקו ראשונים: יש אומרים שבמציאה אפילו כשאינה ניזוני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.