אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונאה

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונאה

  

 אונאה. הונאת אדם את חברו במשא ומתן, בין מצד המוכר, שמכר ביותר משויו, בין מצד הלוקח, שלקח בפחות משויו.
 הפרקים:
א. איסור אונאה;
ב. אונאת שתות;
ג. אונאה פחות משתות;
ד. אונאה יתר על שתות;
ה. זמן תביעת האונאה;
ו. אונאה בשכירות;
ז. דברים שאין בהם אונאה;
ח. אונאה במטבעות;
ט. אונאת עכו"ם;
י. תנאי באונאה;
יא. מכירה על ידי אחר.
 א. איסור אונאה. אסור למוכר או לקונה להונות את חברו, שנאמר: וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.