אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומא

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומא

  

 אומא. אחד משני החלקים העיקריים של הריאה, שמהם מתפרדות האונות1.
 הפרקים:
א. השם;
ב. טריפות מיוחדות באומא.
 א. השם. השם אומא לא הוזכר בגמרא, והוזכר לראשונה בגאונים וראשונים2. קראוה אומא לפי שהיא עיקר הריאה*, כמו אם, שהאונות יונקות ממנה3, ועוד שכשהבהמה תלויה ברגליה, האומות הן למעלה והאונות למטה, כמו אם על הבנים4. שתי אומות בריאה, אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. ונחלקו ראשונים אם יש על האומות גם שם אונות, וכשאמרו שתי אונות הסרוכות זו לזו הבהמה כשרה5, אף האומות בכלל, או שאינן ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.