אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבת ה'

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבת ה'

  

 אהבת ה'. מצות אהבת ה' בכל לבו ונפשו ומאודו.
 הפרקים:
א. המצוה ומהותה;
ב. עבודה מאהבה;
ג. להאהיבו על אחרים;
ד. אהבה בעת צרה;
ה. אהבה במסירת נפש.
 א. המצוה ומהותה. מצות עשה לאהוב את ה', שנאמר1: ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך2. המצוה נמנית במנין המצוות3. האהבה הראויה היא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.