אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבה

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבה

  


 אהבה. ע"ע ברכות קריאת שמע1.